preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 4. 2014.

Ukupno: 386541
Ovaj mjesec: 879
Ovaj tjedan: 183
Danas: 9
Korisne poveznice

      

   

  

 

Oglasna ploča

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

Ovim putem izvješćujemo da je prema natječaju za radno mjesto učitelja fizike (m/ž) objavljenom dana 10.10. 2022. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Belec izabran Aladin Čeh, VŠS, s kojim je sklopljen ugovor o radu dana 31.10.2022. na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 11. 11. 2022. 14:30

Objava natječaja za zapošljavanje

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BELEC

          BELEC 50, 49254 Belec

                     049460 124

            os_belec@hi.t-com.hr

            www.os-belec.skole.hr

 

 

KLASA: 112-02/22-01/05

URBROJ: 2140-85-22-01

Belec, 10.10. 2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec, OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj fizike (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105. („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi , čl 16.  (NN 6/2019, 75/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_75_1449.html

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 10. 10. 2022. 13:54

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

 U prilogu pod opširnije nalazi se poziv na testiranje kandidatkinja upućenih od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu KZŽ za radna mjesta:

- spemačica, nepuno određeno radno vrijeme

- učiteljica glazbene kulture, nepuno neodređeno radno vrijeme

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 16. 9. 2022. 14:41

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. u sklopu provedbe projekta "Baltazar 6"  prema natječaju objavljenom dana 11.07.2022.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 6. 9. 2022. 09:21

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na razgovor s kandidatima prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnika u nastavi u sklopu provedbe projekta Baltazar 6.

Molimo pozvane kandidate da dođu na razgovor u točno navedeno vrijeme.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 29. 7. 2022. 11:00

Natječaj za zapošljavanje pomoćnika/ice u nastavi Vijest ima dokument u privitku

 

U prilogu pod opširnije nalazi se Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023 u sklopu provedbe projekta "Baltazar 6".

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno – obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu „Baltazar 6“ za šk. god. 2022. / 2023. je objavljen 8.7.2022. na stranicama KZŽ.

Natječaj za zapošljavanje pooćnika/ice u nastavi u OŠ Belec objavljen je dana 11.7.2022. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama OŠ Belec.

Rok za prijavu traje do 19.7.2022.

Kandidati prijave dostavljaju na adresu: OŠ Belec, Belec 50, 49254 Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 11. 7. 2022. 12:41

Obavijest o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Belec Vijest ima dokument u privitku

Belec, 29.6.2022.

Ovim putem Vas obavještavamo da je u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Belec ravnateljicom imenovana Nikolina Puklin, dipl. učiteljica s pojačanim programom iz predmeta Informatika na mandat od pet godina, od 1.9.2022. do 31.8. 2027.

U prilogu pod opširnije:

 1. Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Belec
 2. Odluka Školskog odbora o imenovanju ravnateljice Osnovne škole Belec
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 29. 6. 2022. 16:13

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

„Na temelju članka 126.  stavka 1. - 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 61. Statuta Osnovne škole Belec, Školski odbor Osnovne škole Belec raspisuje

 

                                                  NATJEČAJ

                          Za imenovanje ravnatelja/ice škole

U prilogu je tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne škole Belec.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 11. 5. 2022. 11:10

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na testiranje kandidatkinja prijavljenih na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga (m/ž) prema natječaju objavljenom dana  20. 04.2022.

Molimo kandidatkinje pozvane na testiranje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. Na testiranje je potrebno doći u točno određeno vrijeme i svaka kandidatkinja mora donijeti svoju kemijsku olovku.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 9. 5. 2022. 09:14

Objava natječaja za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

KLASA: 112-02/22-01/03

URBROJ: 2140-85-22-01

Belec, 20.04.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Belec (u daljnjem tekstu: Pravilnik), OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Stručni suradnik pedagog (m/ž) – na puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105. („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, čl 29.  (NN 6/2019, 75/20):
   

STUDIJSKI PROGRAM

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

Pedagogija

diplomski sveučilišni studij

    magistar pedagogije

sveučilišni dodiplomski studij

    profesor pedagogije,
    diplomirani pedagog

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 20. 4. 2022. 11:15

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja fizike (m/ž)  prema objavljenom natječaju dana 21.02.2022.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 25. 3. 2022. 13:32

Odluka o obustavi natječajnog postupka Vijest ima dokument u privitku

U priviktu pod opširnije nalazi se Odluka o obustavi natječajnog postupka  za radno mjesto  stručnog suradnika pedagoga (m/ž) prema objavljenom natječaju od 27. 1. 2022.

Zahvaljujemo svim kandidatima na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 7. 3. 2022. 11:06

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 112-02/22-01/02

URBROJ: 2140-85-22-01

Belec, 21.02.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec, ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj fizike (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105. („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi , čl 16.  (NN 6/2019, 75/20)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_6_137.html

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 21. 2. 2022. 12:39

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na testiranje kandidatkinja prijavljenih na natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga (m/ž) prema natječaju objavljenom dana  27. 01.2022.

Molimo kandidatkinje pozvane na testiranje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Na testiranje je potrebno doći u točno određeno vrijeme i svaka kandidatkinja mora donijeti svoju kemijsku olovku.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 16. 2. 2022. 13:23

Objava natječaja za zapošljavanje Vijest ima dokument u privitku

KLASA: 112-02/22-01/01

URBROJ: 2211/01-380-32-22-01

Belec, 27.01.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec, ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Stručni suradnik pedagog (m/ž) – na određeno vrijeme, 20 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 105. („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi , čl 29.  (NN 6/2019, 75/20):

 

STUDIJSKI PROGRAM

VRSTA I RAZINA STUDIJA

STEČENI AKADEMSKI NAZIV

Pedagogija

diplomski sveučilišni studij

magistar pedagogije

sveučilišni dodiplomski studij

profesor pedagogije,
diplomirani pedagog

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 1. 2022. 11:50

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

 U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja glazbene kulture (m/ž)  prema objavljenom natječaju dana 19.10.2021.

Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 14. 12. 2021. 13:46

Obavijest Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije obavijest o primanju u radni odnos na radno mjesto domar/ložač.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 14. 12. 2021. 09:30

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

 U prilogu pod opširnije nalazi se poziv na testiranje kandidata upućenog od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu KZŽ za radno mjesto domara/ložača (m/ž).

 

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 16. 11. 2021. 14:57

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelj glazbene kulture (m/ž) prema natječaju objavljenom 19. 10.2021.

Molimo kandidate pozvane na testiranje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Na testiranje je potrebno doći u točno određeno vrijeme i svaki kandidat mora donijeti svoju kemijsku olovku.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 4. 11. 2021. 13:48

Odluka Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se Odluka ravnateljice škole o poništenju natječajnog postupka  za radno mjesto domar -ložač (m/ž)  prema objavljenom natječaju dana 27.09.2021. na mrežnim stranicam škole te stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na njihovim prijavama.

Objavom Odluke na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 3. 11. 2021. 09:29

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 602-02/21-01/32

URBROJ: 2211/01-380-32-21-03

Belec, 19.10.2021.

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u daljnjem tekstu: Pravilnik) OŠ Belec,  ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj glazbene kulture (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 16 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019, 75/20). http://os-belec.skole.hr/dokument
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 19. 10. 2021. 14:33

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto domar - ložač (m/ž).

Molimo kandidate pozvane na testiranje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Na testiranje je potrebno doći u točno određeno vrijeme i svaki kandidat mora donijeti svoju kemijsku olovku.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 13. 10. 2021. 11:35

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je poziv na testiranje kandidata upućenog od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu za radno mjesto učitelja geografije. (m/ž)

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 7. 10. 2021. 09:56

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 602-02/21-01/31

URBROJ: 2211/01-380-32-21-01

Belec, 27.09.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Belec,  ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Domar ložač (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 20 sati tjedno

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete :

 • Završena srednja škola tehničke struke
 • Položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima (Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima /NN88/2014; 20/2015)
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti pribavlja se od ovlaštene zdravstvene ustanove prije sklapanja ugovora o radu u skladu s posebnim propisima, a troškove snosi Škola)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 9. 2021. 12:28

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 602-02/21-01/29

URBROJ: 2211/01-380-32-21-01

Belec, 27.09.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Belec,  ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj fizike (m/ž) – na neodređeno vrijeme, 9 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019, 75/20). http://os-belec.skole.hr/dokument

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 9. 2021. 12:27

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 602-02/21-01/30

URBROJ: 2211/01-380-32-21-01

Belec, 27.09.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) članka 8. Pravilnika o radu te članaka 2. Pravilnik o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) OŠ Belec,  ravnateljica OŠ Belec objavljuje:

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj engleskog jezika (m/ž) – na određeno vrijeme, 20 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019, 75/20). http://os-belec.skole.hr/dokument
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 27. 9. 2021. 12:25

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto učitelja likovne kulture (m/ž)  prema objavljenom natječaju dana 24.02.2021.

Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 31. 3. 2021. 14:55

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto učitelja(m/ž) likovne kulture.

Molimo kandidate pozvane na testiranje da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera.

Na testiranje je potrebno doći u točno određeno vrijeme i svaki kandidat mora donijeti svoju kemijsku olovku.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 17. 3. 2021. 12:52

Objava natječaja za zapošljavanje

KLASA: 602-02/21-01/02

URBROJ: 2211/01-380-32-21-04

Belec, 24.02.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) ravnateljica Osnovna škola Belec raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje na radno mjesto:

 • Učitelj likovne kulture (m/ž) – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno

Uvjeti:  

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • Odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10., 90/11., 05/12,16/12,86/12,126/12,94/13, 152/14,07/17 i 86/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (NN 6/2019). http://os-belec.skole.hr/dokument
  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 24. 2. 2021. 14:29

Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U prilogu pod opširnije je poziv na testiranje kandidata upućenog od strane Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu za radno mjesto voditelja računovodstva (m/ž)

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 1. 2. 2021. 14:27

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku pod opširnije nalazi se obavijest kandidatima o rezultatima natječaja za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga (m/ž)  prema objavljenom natječaju dana 24.11.2020.

Zahvaljujemo svim kandidatkinjama na njihovim prijavama.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Janja Hitrec-Gregorić  datum: 5. 1. 2021. 10:17
» Arhiva naših vijesti    
 


TražilicaMisao tjedna
 
"Svaki trenutak je novi početak."

T. S. Eliot


Školski prijevoz

 


Školska kuhinja

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik za veljacu.pdf


Anketa
Je li vam bolja nastava na daljinu ili klasična nastava u učionici?
Korisni linkovi

180 godina naše škole

   


Kalendar
« Veljača 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


Robotika

 

preskoči na navigaciju