2017-06-12 08:37:42

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

„Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i članka 61. Statuta Osnovne škole Belec, Školski odbor Osnovne škole Belec raspisuje

 

                                                  NATJEČAJ

                          Za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

U prilogu je tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Osnovne škole Belec.


Osnovna škola Belec